Re: [R] altering identity column

From: jim holtman <jholtman_at_gmail.com>
Date: Mon, 18 Apr 2011 12:32:10 -0400

row.names(transformed_dataframe) <- NULL

2011/4/18 Bodnar Laszlo EB_HU <Laszlo.Bodnar_at_erstebank.hu>:
> Hi there,
>
> I have a huge dataframe containing 70,000 observations.
>
> I have filtered this dataframe (let it's name be "transformed_dataframe") as I wanted to select only those observations which are greater than or equal to 60,001 regarding the very first identity column.
>
> So I have a transformed dataframe now including 10,000 obeservations (from 60,001 - to 70,000) and if you send "head(transformed_dataframe)" into R it looks like this:
>
>                        variable1           variable2           variable3           variable4           ...
> 60 001              ...                    ...                     ...                    ...
> 60 002              ...                    ...                     ...                    ...
> 60 003              ...                    ...                     ...                    ...
> 60 004              ...                    ...                     ...                    ...
> 60 005              ...                    ...                     ...                    ...
>
> Sending "tail(transformed_dataframe)" into R it is going to be something like:
>
>                        variable1           variable2           variable3           variable4           ...
> 69 996              ...                    ...                     ...                    ...
> 69 997              ...                    ...                     ...                    ...
> 69 998              ...                     ...                     ...                    ...
> 69 999              ...                    ...                     ...                    ...
> 70 000              ...                    ...                     ...                    ...
>
>
> Now is there a quick way to alter this indexing of rows in case of my "transformed_dataframe"? I mean, I would like to get indices 1, 2, 3, etc... instead of 60 001, 60 002, 60 003 etc...
>
> So by sending "head(transformed_dataframe)" and "tail(transformed_dataframe)" I would like to see:
>
>            variable1           variable2           variable3           variable4           ...
> 1          ...                    ...                    ...                    ...
> 2          ...                    ...                    ...                    ...
> 3          ...                    ...                    ...                    ...
> 4          ...                    ...                    ...                    ...
> 5          ...                    ...                    ...                    ...
>
> and
>
>                        variable1           variable2           variable3           variable4           ...
> 9 996                ...                    ...                    ...                    ...
> 9 997    ...                    ...                    ...                    ...
> 9 998                ...                    ...                    ...                    ...
> 9 999                ...                    ...                    ...                    ...
> 10 000              ...                    ...                    ...                    ...
>
> Thank you very much, best regards,
>
> Laszlo
> ____________________________________________________________________________________________________
> Ez az e-mail és az összes hozzá tartozó csatolt melléklet titkos és/vagy jogilag, szakmailag vagy más módon védett információt tartalmazhat. Amennyiben nem Ön a levél címzettje akkor a levél tartalmának közlése, reprodukálása, másolása, vagy egyéb más úton történő terjesztése, felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben tévedésből kapta meg ezt az üzenetet kérjük azonnal értesítse az üzenet küldőjét. Az Erste Bank Hungary Zrt. (EBH) nem vállal felelősséget az információ teljes és pontos - címzett(ek)hez történő - eljuttatásáért, valamint semmilyen késésért, kapcsolat megszakadásból eredő hibáért, vagy az információ felhasználásából vagy annak megbízhatatlanságából eredő kárért.
>
> Az üzenetek EBH-n kívüli küldője vagy címzettje tudomásul veszi és hozzájárul, hogy az üzenetekhez más banki alkalmazott is hozzáférhet az EBH folytonos munkamenetének biztosítása érdekében.
>
>
> This e-mail and any attached files are confidential and/...{{dropped:19}}
>
>
> ______________________________________________
> R-help_at_r-project.org mailing list
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
>

-- 
Jim Holtman
Data Munger Guru

What is the problem that you are trying to solve?
______________________________________________
R-help_at_r-project.org mailing list
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Received on Mon 18 Apr 2011 - 16:34:12 GMT

Archive maintained by Robert King, hosted by the discipline of statistics at the University of Newcastle, Australia.
Archive generated by hypermail 2.2.0, at Mon 18 Apr 2011 - 16:40:31 GMT.

Mailing list information is available at https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help. Please read the posting guide before posting to the list.

list of date sections of archive