[R] Svar: R-help Digest, Vol 29, Issue 9

From: Niels Peter Baadsgaard <NPB_at_danskeslagterier.dk>
Date: Sat 09 Jul 2005 - 20:31:42 EST


Jeg er på ferie indtil 1/8.
Med venlig hilsen
Niels PeterR-help@stat.math.ethz.ch mailing list
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help PLEASE do read the posting guide! http://www.R-project.org/posting-guide.html Received on Sat Jul 09 21:08:27 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Fri 03 Mar 2006 - 03:33:26 EST